KT 11 Točila (359 m)

Koordinate: N 45° 19.440′, E 014° 30.378′

Žig: PPF žig je postavljen na tablu na metalnom stupu ispod upisne kutije na vrhu.

Za obilazak preporučujemo: PP1624 Sv. Kuzam-Točila (PD Tuhobić, Rijeka). Početna točka obilaska: putokazna tabla PPF u središtu Sv. Kuzma, pored šterne.

◄►2.2 km140 m10 m0:50 h

Opis:

Od šterne u središtu s. Sv. Kuzam na SZ po a.c. do spomenika na križanju sa a.c. Draga – Sv. Kuzam – d. 70 m pa l. u sporednu ulicu do k. br. 41 – nastaviti pored d. stražnje strane kuće i susjedne garaže uskom a.c. – uz trafostanicu Tijani do posljednjih kuća – blagi uspon istočnim obronkom brda Rebar u početku lošom m.c. uz ograđeno područje terminala Škrljevo Luke Rijeka – dolaskom na zaravan/vidikovac uz ostatke kamene piramide oštro 150 m u smjeru S-SI krševitim kamenjarom do vrha Točila.

GPX trag

 
 
 
 
 
 
 
1 entry.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze