KT 38 Dvorac Stara Sušica

Koordinate: N 45° 22.625′, E 014° 58.993′

Adresa: Karolinska cesta 85, 51314 Ravna gora. Žig: PPF žig postavljen je na tablu na ogradnom stupu uz ulaz u dvorac.
Za obilazak preporučujemo: proizvoljno.
Početna točka obilaska: dvorac bajkovitog ugođaja i Centar za posjetitelje u njegovoj neposrednoj blizini smješteni su uz županijsku prometnicu 5034 Kupjak – Ravna gora – Vrbovsko odnosno Karolinsku cestu na oko 800 m nadmorske visine.

 
 
 
 
 
 
 
1 entry.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze