Kontrolne točke

POPIS KONTROLNIH TOČAKA:

1Kaštel Gradec  
2Mali Hlam (446 m) 
 
3Kaštel u Krku  
4Samostan Košljun 
5Veli vrh (542 m) 
6Obzova (568 m) 
 
7Kaštel Grobnik  
8Obruč (1376 m) 
9Crni vrh (1335 m) 
 
10Kaštel Trsat  
11Točila (359 m) 
 
12Kaštel u Bakru  
13Veliki Risnjak (1528 m) 
 
14Dvorac Nova Kraljevica  
15Stari grad Zrinskih, Kraljevica 
16Dedomir (701 m) 
17Bitoraj (1386 m) 
 
18Stari grad Hreljin  
19Tuhobić (1108 m) 
 
20Kaštel Drivenik  
21Medviđak (1027 m) 
 
22Kaštel Grižane  
23Kozak (701 m) 
 
24Pavlinski samostan, Crikvenica  
25Kavranova stena (300 m) 
 
26Kula u Bribiru  
27Viševica (1428 m) 
 
28Kaštel s kulom Kvadrac, Novi Vinodolski  
29Veliki Smolnik (1279 m) 
 
30Stari grad Ledenice  
31Ričičko bilo (1286 m) 
 
32Dvorac Zrinskih u Čabru  
33Sveta gora (814 m) 
 
34Kaštel Zrinskih, Brod na Kupi  
35Veliki Drgomalj (1154 m) 
 
36Dvorac Severin  
37Lovnik (902 m) 
 
38Dvorac Stara Sušica / Centar “Velike zvijeri”  
39Javorova kosa (1015 m) 
 
40Manastir Gomirje  
41Bijela kosa (1290 m)