KT 26 Kula u Bribiru

Koordinate: N 45° 09.735′, E 014° 45.595′

Adresa: Bribir 34, 51253 Bribir. Žig: PPF žig postavljen je na tablu na metalnom stupu info panoa “Putovima Frankopana” pored kule.
Za obilazak preporučujemo: proizvoljno.
Početna točka obilaska: kula Turan kao jedini preostali dio nekadašnjeg kaštela lako je dostupna u SZ dijelu Bribira.

 
 
 
 
 
 
 
1 entry.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze