KT 22 Kaštel Grižane

Koordinate: N 45° 12.278′, E 014° 43.110′

Adresa: Grižane bb, 51244 Grižane. Žig: PPF žig postavljen je na tablu na metalnom stupu na vidikovcu uz ostatke kaštela.
Za obilazak preporučujemo: proizvoljno.
Početna točka obilaska: putokazna tabla PPF je na odvojku ceste prema crkvi i groblju u Belgradu, iz smjera Grižana. Do ostataka grižanskog kaštela na strmoj krševitoj litici – “griži” odnosno živoj stijeni po čemu je i dobio ime – može se prići označenom stazom preko Belgrada. Iz sigurnosnih razloga ne preporučuje se prilaženje zidinama koje su u ruševnom stanju.

GPX trag

 
 
 
 
 
 
 
1 entry.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze