Pravilnik

OSNOVNA PRAVILA

1. Kontrolne točke (KT)
Obilaznica Planinarskim putovima Frankopana (dalje: PPF) ima ukupno 41 kontrolnu točku (KT) na području Primorsko-goranske županije.


20 KONTROLNIH TOČAKA čine Frankopanski kašteli i sakralni objekti (dalje: objekti) iz županijskog projekta „Putovima Frankopana”. Njihov obilazak NIJE OBAVEZAN, jer do većine njih ne vode planinarski putovi. Zbog ljepote, povijesne i kulturne važnosti njihov se obilazak ipak preporučuje i nagrađuje prigodnom značkom.

21 KONTROLNA TOČKA su zadani planinski vrhovi koji su zemljopisno ili na drugi način povezani s “frankopanskim točkama” kojima gravitiraju te čine cjelinu koncepta obilaznice PPF.

Obilaznica PPF je točkastoga tipa i nema određenu trasu ni redoslijed obilaska. Iako su za većinu KT-a u ovom Vodiču i dnevniku (dalje: Dnevnik) preporučeni prilazi, obilaznik može izabrati neki drugi prilaz.


Osim u Dnevniku, informacije o svim kontrolnim točkama i preporučenim prilazima dostupne su i na mrežnoj stranici obilaznice www.ppf.com.hr

2. Dokazivanje obilaska
Obilazak zadanih vrhova, odnosno objekata dokazuje se otiskom žiga u predviđenom polju pripadajuće kontrolne točke ovog Dnevnika.
Priznaju se sve varijante žigova pripadajućeg vrha KT-a bez obzira pripadali obilaznici PPF ili ne.

Ukoliko žig vrha ili objekta iz nekog razloga nije dostupan, priznat će se fotografija jasno prepoznatljivog vlasnika s vidljivim Dnevnikom, a prepoznatljiva mora biti i lokacija. Fotografije treba priložiti uz Dnevnik radi ovjere ili ih prethodno poslati e-poštom.
Ukoliko se obilazak kontrolne točke dokazuje fotografijom, tada je obilaznik dužan zalijepiti svoju fotografiju na stranicu s osobnim podacima u ovom Dnevniku.

3. Obilazak nije vremenski ograničen.

4. Uvjeti za dodjelu značaka
Obilaznica ima tri stupnja priznanja.

Svaki obilaznik sam odlučuje o stupnju priznanja kojeg želi osvojiti i to na sljedeći način:

 • obilaskom samo 20 neobaveznih kontrolnih točaka PPF stječe se uvjet za brončanu značku.
  Značka se posebno doplaćuje.
 • obilaskom samo 21 kontrolne točke zadanih vrhova PPF stječe se uvjet za srebrnu značku.
  Značka se posebno doplaćuje.
 • obilaskom sve 41 zadane kontrolne točke PPF stječe se uvjet za zlatnu, srebrnu i brončanu značku.
  Značke se posebno doplaćuju.
   

5. Dnevnik se može dostaviti na ovjeru nakon stjecanja uvjeta za brončanu, srebrnu i/ili zlatnu značku prema točki (4) Pravilnika.

6. Nakon ispunjenja uvjeta Dnevnik na ovjeru treba dostaviti poštom ili osobno u uredovno vrijeme Društva na adresu: Planinarsko društvo Tuhobić, Delta 5, 51000 Rijeka.
Komisija Odsjeka za pl. putove i obilaznice PD Tuhobić (dalje: OPPO) pregledat će i vratiti obilazniku Dnevnik s numeriranom značkom/značkama u roku od 30 dana.
Naknadu za povrat ovjerenog Dnevnika vlasniku snosi Društvo.

7. Društvo se obvezuje voditi evidenciju planinara kojima je ovjeren Dnevnik PPF i izdana pripadajuća spomen-značka/značke.

8. U slučaju gubitka Dnevnika i/ili značke ne izdaje se duplikat.

9. Dnevnici PPF-a mogu se nabaviti:

– osobno u prostorijama Društva, Delta 5, Rijeka, srijedom od 19,00 do 20,00 sati
– poštom na adresi: Planinarsko društvo Tuhobić, Delta 5, 51000 Rijeka.
– elektroničkom poštom na adresama: pd.tuhobic@hps.hr ili obilaznica.ppf@gmail.com

Poštarinu za slanje Dnevnika pouzećem plaća naručitelj.

Uz cijenu Dnevnika, prilikom ovjere se doplaćuje iznos za osvojenu numeriranu značku/značke (prema točki 4 ovog Pravilnika).

10. Za siguran obilazak, osim preporučenih prilaza opisanih na mrežnoj stranici www.ppf.com.hr savjetujemo korištenje ažurirane baze pl. putova na mrežnoj stranici HPS – Interaktivna planinarska karta Hrvatske – www.hps.hr/karta

11. Obilaznica PPF namijenjena je planinarima, turistima i izletnicima prema vlastitom izboru i mogućnostima. Kontrolne točke se obilaze osobno, pješice i na osobnu odgovornost uz poštivanje načela planinarske etike i pravila sigurnog boravka u planinama te zaštitu prirode i očuvanje okoliša.
Autori obilaznice i Društvo ne snose odgovornost za bilo kakve štete nastale obilaskom.

12. Ukoliko su tijekom obilaska primjećena bilo kakva oštećenja planinarskih putova, putokaza i markacija kao i eventualna oštećenja, uništenja ili otuđenja putokaza, žigova ili druge postavljene opreme uz objekte ili na vrhovima, molimo planinare da o tome obavijeste Društvo.

13. Brigu o obilaznici PPF vodi OPPO PD Tuhobić.

PD Tuhobić brine i za održavanje osam PP-ova koji su uvršteni u nju:

PP110 Risika-kaštel Gradec,
PP804 Zamost-Sveta gora,
PP908 Ričičko bilo,
PP1017 Veliki Smolnik,
PP1407 Kozak,
PP1408 Dedomir,
PP1515 špilja Vrelo-Tuhobić,
PP1624 Sv. Kuzam-Točila.

O ostalim PP-ovima preporučenih ovim Dnevnikom skrbe druga Društva – njihova upravljači.