KT 24 Pavlinski samostan, Crikvenica

Koordinate: N 45° 10.300′, E 014° 41.660′

Adresa: Frankopanska 22, 51260 Crikvenica. Žig: PPF žig postavljen je na tablu na zidu uz Z stranu objekta, uz šetnicu pored Dubračine.
Za obilazak preporučujemo: proizvoljno.
Početna točka obilaska: samostan s obilježjima utvrde nalazi se na I dijelu Crikvenice, uz ušće Dubračine u more.

 
 
 
 
 
 
 
1 entry.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze