Kako naručiti dnevnik?

Dnevnici PPF-a mogu se nabaviti:

– osobno u prostorijama Društva, Delta 5, Rijeka, srijedom od 19,00 do 20,00 sati
– poštom na adresi: Planinarsko društvo Tuhobić, Delta 5, 51000 Rijeka.
– elektroničkom poštom na adresama: pd.tuhobic@hps.hr ili obilaznica.ppf@gmail.com

Poštarinu za slanje Dnevnika pouzećem plaća naručitelj.

Uz cijenu Dnevnika, prilikom ovjere se doplaćuje iznos za osvojenu numeriranu značku/značke (prema točki 4 Pravilnika).

Naruči putem kontakt forme: