KT 38 Dvorac Stara Sušica

Koordinate: N 45° 22.625′, E 014° 58.993′

Adresa: Karolinska cesta 85, 51314 Ravna Gora. Žig: PPF žig postavljen je na tablu na ogradnom stupu uz ulaz u dvorac.
Za obilazak preporučujemo: proizvoljno.
Početna točka obilaska: dvorac bajkovitog ugođaja i Centar za posjetitelje u njegovoj neposrednoj blizini smješteni su uz županijsku prometnicu 5034 Kupjak – Ravna Gora – Vrbovsko odnosno Karolinsku cestu na oko 800 m nadmorske visine.

 
 
 
 
 
 
 
7 entries.
Ivan Ivan from Zagreb wrote on September 15, 2023 at 5:42 pm
Nema table sa žigom. Ostao je samo stup.
Carlo Cermaria Carlo Cermaria from Mantova wrote on August 23, 2023 at 2:09 pm
A wonderful Castle!
Renato Renato wrote on July 28, 2023 at 3:24 pm
Nema žiga
Siniša Damjančić Siniša Damjančić from Slavonski Brod wrote on July 20, 2023 at 8:24 am
Na žalost, table već nema.
SINIŠA DAMJANČIĆ SINIŠA DAMJANČIĆ from Slavonski Brod wrote on July 17, 2023 at 6:25 pm
Na žalost, table sa žigom više nema na stupu. Sad je tu neka kasica za sitno...
Georg Strasser und Laddawan Intarajinda Georg Strasser und Laddawan Intarajinda wrote on June 8, 2023 at 3:10 pm
Von Povile aus. Schöne Wanderung. Super Aussicht. Hin und zurück 2,5h plus Pausen. Super Aussicht.
Planinar Planinar from Rijeka wrote on May 1, 2022 at 1:59 pm
Odlične nove staze